ORTOVITA

Poradnik pacjenta

Drukuj PDF


ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE


W ramach Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego osoby niepełnosprawne i chore mają prawo do refundacji kosztów zakupu potrzebnych im przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Przedmioty ortopedyczne - (np. kołnierze, gorsety, obuwie, wózki inwalidzkie, protezy kończyn górnych i dolnych)

Środki pomocnicze - (np. pieluchomajtki, materace i poduszki przeciwodleżynowe, protezy piersi, peruki, sprzęt stomijny)

Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego bądź środka pomocniczego jest zlecenia wystawione przez uprawnionego lekarza. Zlecenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia przez lekarza.


Każde zlecenie musi być zatwierdzone w Oddziale Wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego, a zrealizować je można u dowolnego świadczeniodawcy, mającego umowę z jakimkolwiek Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Z potwierdzonym wnioskiem należy udać się lub przesłać go do wybranego przez siebie dystrybutora, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Nasza Firma ma taką umowę z NFZ i realizuje tego typu wnioski.
ORTOVITA

W przypadku, gdy cena przedmiotu ortopedycznego jest wyższa niż limit z refundacji - różnicę pokrywa osoba uprawniona.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są uprawnionemu na własność. Ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego użytkowania, który określa rozporządzenie ministra właściwego ds. zdrowia.

W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego tj. w pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu, każdorazowe potwierdzanie zlecenia przed jego realizacją nie jest wymagane. Należy potwierdzić jedynie pierwsze zlecenie. Przy pierwszorazowym potwierdzaniu zlecenia wydawana jest "Karta zaopatrzenia comiesięcznego", która jest ważna 12 miesięcy i przez ten okres upoważnia do odbioru zleconych środków pomocniczych na wniosek lekarza bez konieczności potwierdzania w Oddziale Funduszu.

Jeżeli macie Państwo jakieś zapytania, to prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.

Udzielimy Państwu wszelkich szczegółowych informacji w celu jak najszybszego uzyskania refundacji i zakupu potrzebnych przedmiotów ortopedycznych.

 

Adresy oddziałów NFZ w województwie warmińsko-mazurskim


10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, tel. 89 53 27 413, pok. 37 na parterze

82-300 Elbląg, ul. Bema 18, tel. 55 235 44 76

19-300 Ełk, ul. Chopina 15, tel. 87 621 33 50

Zlecenia w celu potwierdzenia można przesyłać również pocztą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze -

89 53 27 413

 
Jesteś tu: